קריאת תהילים משותפת לרפואת David Moshe ben Tziporah


URGENT Tehillim (Book of Psalms) request for the quick refuah shlema (complete recovery) of David Moshe ben Tziporah, a father of three children who was recently diagnosed with cancer. I kindly urge you to click on the link below and take a few moments to recite one chapter (or more) of Tehillim. Reciting a chapter (or more!) of Tehillim has powers beyond comparison and can take less than 30 seconds. As well, if you are able to, please share this post so that it reaches a greater amount of people.
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים שנקראו: 192
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
http://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=b4ca08b261e0159910f39b02ff5176fe
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.