קריאת תהילים משותפת לרפואת ברכה בת ציפורה מלכה


Bracha bas Tzipora Malka is undergoing a very rare and major surgery right now. Please take a moment and say Tehilim in merit of her complete and speedy recovery. We hope to complete as many Tehililm books for an urgent Refuah Sheleimah for ברכה בת ציפורה מלכה. Please click on the green button when you finished a chapter.
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים שנקראו: 105
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
http://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=cdf649a34d15fe836fae563579a4cbbb
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.