קריאת תהילים משותפת לרפואת Yehoshua Raphael halevi ben Rochel


URGENT!! A young father, 31 years old. Yehoshua Raphael Halevi ben Yocheved, is currently in his third heart surgery in the last 18 hours. His situation is severely critical. We need a miracle from above. It is Rosh Chodesh and the gates are open with Hashem listening to us, It will take each one of us to have Hashem answer our prayers. So I am asking each of you to take a moment and say a Tehillem, give charity, take on a good deed that you will do in honor of this young father and husband. Yehoshua Raphael Halevi ben Yocheved Thank you & May we hear good news soon!!
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים שנקראו: 210
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
http://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=e4ffc5fd8a49c48eaf7836c4d01e111e
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.