קריאת תהילים משותפת לרפואת שלמה בן חסיבה


מאושפז בבית חולים במצב קריטי. זקוק לתפילות רבות! עם ישראל בואו נפתח שערי שמים יחד שהקב"ה ישלח לו רפואה שלמה ונשמע בשורות טובות! בתוך שאר כל חולי עם ישראל ❤
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים שנקראו: 184
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
http://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=f19cce7bf27101125fef060a92e0bfd0
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.