קריאת תהילים משותפת J & S


A Secret Space for J & S - A prayer for this space: “We promise to enter here both in times of Tranquility and in times of adversity, in times of longing and in times of contentment, and with open hearts committed to trust and emunah in HaShem that Everything is for the Best” May these awaken mercy and Love from above and turn darkness into light, transform fear into courage, and bring success to our ambitions. 26th of Av, 5779
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים שנקראו: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=c8e31b171f68410d29adeceb30104e64
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.