פרקי תהילים

ה150 תהילים שירי דוד מחולקים בפסוקים ללא סדר. לתהילים הכי קצר יש שני פסוקים (רק קיז) ולתהילים הכי ערוך 176 (קיט) חמישה פרקים הלא שווים מתחלקים. החכמים חלקו את התהילים לתקופה של שבוע או חודש כדי שמי שיקרא יוכל לקרוא בקצב שלו. העיקר הוא בעצם הקביעות בקריאה.


צור חשבון | התחברות
השבתת מודעות