פרקי אבות

מסכת אבות או פרקי אבות היא המסכת התשיעית בסדר נזיקין. אחר הפסח, בשבת, קוראים פרק אחד מפרקי אבות, וכך בכל שבת עד חג השבועות. המשנה עוסקת בענייני מוסר, דעות, דרך ארץ ומדות טובות שמסרו לנו ה