רִמּוֹן אוֹמֵר - פרק שירה - פרק ג

רִמּוֹן אוֹמֵר - פרק שירה - פרק ג

רִמּוֹן אוֹמֵר. כְּפֶלַח הָרִמּוֹן רַקָּתֵךְ מִבַּעַד לְצַמָּתֵךְ: (שיר השירים ד ג)

קריאות אחרות וסגולות - פרק שירה