קריאת תהילים משותפת

בדף הזה, תוכלו
  1. לפתוח קריאה חדשה של ספר תהילים בשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.
  2. לאחר מילוי הפרטים ולחיצה על הכפתור תקבלו קישור.
  3. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  4. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  5. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.

לפתח קריאת תהילים חדשה
חפוש לפי שמות
לרפואת Meir Eliyahu Ben Chaya Leah
לרפואת Meir Eliyahu Ben Chaya Leah
לרפואת Yehoshua Dov ben Gittel Sara
לרפואת Issakhar Haïm ben Rivka
לרפואת Thierry itshak ben avraham
לרפואת שמחה בת עליזה
לרפואת חיים בן ברכה מלכה
לעילוי נשמת David Moshe ben Avraham Yehuda Hanoch
Mordechai Ben Sara Rena
לרפואת ישי בן שרה
לרפואת ישי בן שרה
לרפואת ישי בן אולגה
לעילוי נשמת In honour of my Future Mother in law
לרפואת Danielle Haya Bat Beya
לרפואת Hanna Nathalie rose bat Mesaouda
לרפואת Ruth Aexandra Esther Haya bat Patricia Luna
לרפואת elana chana bat gila Brynlea
לרפואת Tehillim
לרפואת Faiga bas Esther
לרפואת Nessim ben Rhaïma
לעילוי נשמת Zippora Rachel bas Elazar
לרפואת Moriah bat Anaelle Tamar
לרפואת Moriah bat Anaelle Tamar
לרפואת Raphaël ben Clara et Yaacov ben Simha
לרפואת Andrea Myriam Rachel bat Laurence Esther
לרפואת Ruth Miriam bat Caden Leah
לרפואת הרצל בן נעימה
לרפואת Behnaz Chaya bat Yaffa
לרפואת Mark ben Sonia
לרפואת Avital bas Sarah
לרפואת יוסף בן מלכה
לרפואת Chalom ben Ruth
לרפואת Yael Rivka Bat Simha Suzanne
לרפואת מיטל בת שושנה
Yehouda ben nedjema
To be blessed with children
לרפואת Daniel haim ben Sarah
לרפואת Daniel Haim bat Sarah
לרפואת Yahsael Bracha Yisrael
לרפואת William Mahlouf Ben Sarah Taieb
לרפואת William Mahmoud Ben Sarah Taieb
לרפואת Yehuda HaKohen ben Chaya Ita
לרפואת HAÏM BEN HMISSA
לרפואת Elyahou ovadia Ben Shana hana
לרפואת R' Chaim ben Yenta
לרפואת Reuven Aaron ben Rochel Leah
Daniel ben Sara
לרפואת Ouriel Haim ben Gabriella mazal tov
לרפואת Chalom ben sol
לעילוי נשמת Sultana bath Zouina