קריאת תהילים משותפת לרפואת Dolly bat Esther


Refoua Shelema Dolly bat Esther Une femme, une mère formidable, une grand-mère admirable, une arrière grand-mère qui est sans commentaire juste qu'elle c'est fait opérer du Col dû fémur après une chute juste avant Shabbat et à son âge élevé 93 ans a besoin d'un coup de pousse en lui lisant des tehilims et elle le mérite car c'était et c'est une Madame une lady's qui donnerait sa vie si elle allait pas prier Hashem le matin. Une femme pieuse une tsadiquette donc toda pour vos prières
אני לא רוצה לקרוא תהילים
אני רוצה לקרוא שוב תהילים
חפש לי פרק אחר
תודה, אולי בפעם הבאה.

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=026cc9f96b84f4dad349bf317ba8caca
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.