קריאת תהילים משותפת לרפואת reuven ben sara


A man of integrity, charity and kindness. Mr Ron Cohen has served his family, community and nation with his 'can do it' attitude to the nth degree. Now is the time to repay our debt of gratitude to our dear saba who is sick with pneumonia. He is not young anymore and tefillos are needed. It is said that if one would truly comprehend the power contained in the verses of psalms they would be saying them all day. We have the power as jews to change reality, we can create healing and angels of protection to help our Saba. God can do anything, we just need to ask Him to. REUVEN BEN SARA, a truly remarkable individual. please join us in completing the sefer tehillim today for his complete recovery
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 2
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=0a32c7b64e66250c6fbc1444dba258ca
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.