קריאת תהילים משותפת People of Eretz Yisrael


Tzemach Tzedek- 'if u only knew the power of tehillim and its effects in the loftiest heights...know that tehillim shatter all barriers and rise even higher, without interference, prostrating themselves before the Master of all, and bring about kindness and mercies' Please keep all the people in the South of Israel and throughout the rest of Israel in your tefillas for their protection and wellbeing! Am Yisrael Chai
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים שנקראו: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=13ba7458f82ef0a98c939df939395931
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.