קריאת תהילים משותפת לעילוי נשמת Tsadik ben Avraham צדיק בן אברהם ז״ל


Bonjour tout le monde La hazkara de papi se déroulera sdv ce soir On essai de terminer un sefer tehilim complet pour l’occasion Sur ce lien vous pouvez sélectionner les tehilim que vous souhaitez/pouvez faire aujourd’hui Tizkou lemitsvoth Que son souvenir soit une bénédiction pour nous!
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=1af1ec97a3c241c146f190343db4c49a
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.