קריאת תהילים משותפת leïlouë nishmat claudia bat Sarah et amram ben binymain Christian messer ben pinhas Shelema: Lucienne bat Sarah Jacqueline bat Lucienne Eliajou bat sarah Itshak ben moshe Moche Élie ben Laurence Alexia Salomé bat Sarah


Leiloue nishmat claudia bat Sarah et amram ben binymain Christian messer ben pinhas Shelema: Lucienne bat Sarah Jacqueline bat Lucienne Eliajou bat sarah Itshak ben moshe Moche Élie ben Laurence Alexia Salomé bat Sarah
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=1de83c920daa19711bbd2c0d083631cb
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.