קריאת תהילים משותפת לרפואת Rachel bat Sarah


Elle subit une opération 🙏🙏 Nous avons besoin de toutes vos prières pour la Refoua chelema totale bekarov de « Rachel bat Sarah «  qui est la maman d'une amie Judith et de Meleha 🙏Elle subit actuellement une délicate et lourde opération (8h). Les chances de réussite ne sont que de 20%. Seules nos tfilot peuvent changer les mauvais décrets. 🙏 Tiskou lé mitsvot à toutes celles et ceux qui prendront un ou des Tehilim. Merci de tout cœur !🙏🙏🙏
אני לא רוצה לקרוא תהילים
אני רוצה לקרוא שוב תהילים
חפש לי פרק אחר
תודה, אולי בפעם הבאה.

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=20690c0a0b642adde712b9693b9b1811
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.