קריאת תהילים משותפת לעילוי נשמת Shlomo Chaim ben Moshe Tzvi


Dear Friends, This Friday 24 Cheshvan November 22,2019 marks the 15th yahrzeit of our dear father, Rav Shlomo Chaim Gruskin zt"zal. As many of you know, our father was Rav of Cong. Bnai Zion for 55 years. He was a force in the community and helped to raise Torah standards in many areas. In addition, he was a rav filled with wisdom and compassion for his fellow Jew, thereby making him an address for sound advice and counsel from every sect of the Detroit Jewish community. There is no question he left his impact on the city. We invite you to join us in bringing aliya to his neshama that he so richly deserves. Reciting tehillim in his zechus will bring him much nachas. May we always share besuros tovos! The Gruskin Family
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=21042c5061bd5d08a3f03ed769a72e05
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.