קריאת תהילים משותפת לרפואת Raphaël HENOUNOU ben Léa.


Raphaël HENOUNOU ben Léa a fait aujourd'hui un accident de scooter qui a endommagé sa moelle épinière. Il a dû subir une intervention chirurgicale de 5 heures. Lisez des Tehilims pour sa complète guérison et transférez svp à vos contacts pour un maximum de lectures. Hachem ne reste jamais en dette.
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=23b835354f40daa7dc0eecda5714c6ee
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.