קריאת תהילים משותפת לרפואת עדן בת כוכבה


רפואה שלמה במהרה בעזרת השם!!! שבורא עולם ימתיק מעליה את כל הגזרות הקשות והרעות!!! שהמחלה תעלם כלא הייתה! נס גלוי בזכות חג החנוכה הקרב ובא🙏
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 1
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=23f46ecec96150c02714ff11beac699a
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.