קריאת תהילים משותפת לרפואת Itamar Shimon Ben Uri (bébé de 10 mois) David Ben Batya Efraim Frig Ben Wassy Abraham fils de Donna Ariel Ben Nathalie Ariel Ben Rivka Masoudi fille d'Esther Shalom Hai Ben Kuchik Pini Pinchas Ben Flora Yaakov Ben Zipporah Libération et succès: S


Accident du bus qui s'est retourné.
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים שנקראו: 34
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=266aec042e042eabf3ab76965ba57ae6
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.