קריאת תהילים משותפת לרפואת רמי רחמים חיים בן שושנה רוזי( משפחת זיתוני)


בן דוד שלי מארצות הברית נכווה מאש וזקוק לרחמי שמים מבקש מכל יהודי ויהודיה שיעשו חסד ויקראו אפילו פרק אחד של תהילים, הוא רווק ועתיד להקים בית נאמן בישראל. מודה לכם מאוד, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. יעקב זיתוני חולון.
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=2b2e82b8e84e75b075644fe8efd34340
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.