קריאת תהילים משותפת לעילוי נשמת Haïm Mordéhaï Assouline Ben HANNA


BAROUKH DAYAN HA EMET La Communauté de SARCELLES vient de perdre un de ses plus grands piliers !! Notre grand ami et Hassid du Rabbi, Mr HAÏM MORDEHAÏ ASSOULINE BEN HANNA. Chers amis, face à cette épreuve tragique, nous devons tous nous mobiliser à lire les Téhilims, on compte sur tout le monde, chaque effort et chaque lecture compte énormément pour sa mémoire, faites tourner au maximum de personnes, nous devons les lires jusqu’à Samedi soir. Voici le lien, pour que chacun fasse la lecture. Qu'Hachem dans sa plus grande miséricorde ait pitié de son peuple. Merci à vous tous !
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=32a8db0b9ccc10d263a9fd8fa91a2cb2
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.