קריאת תהילים משותפת לרפואת Tovi Bat Silvia טובי בת סילביה


💕Shalom friends, we are in dire need to complete the Tehilim book several times for the Refua Shelema of Tovi (Bat Silvia) Spinner. Please please take this to heart and partake in the Mitzva! Every prayer counts, every Psalm will make the difference! TAKE A MINUTE AND MAKE THE CHANGE! Pls share 💕
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=388b4a47945c03e6099cbdf27fc1d4b0
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.