קריאת תהילים משותפת לרפואת Julia illana bat linda rivka


Bonjour, Pour la refoua shelema de ma femme Julia illana bat linda rivka. (Âgée de 42 ans, maman d’un garçon de 2 ans et 11 mois et d’une fille de 11 mois) elle a un cancer du sein, l’opération sera prochainement suivi de la chimiothérapie Vous pouvez rejoindre la chaîne si vous souhaitez prier pour sa guérison. Chaque prière compte. Partagez le autour de vous svp.
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=38a2b1f169af4b5ddfb0865dfd03bbdd
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.