קריאת תהילים משותפת לרפואת Libby bat Alona Noa


Hi everyone. My sister had a baby 3 weeks ago and the baby had several complications where she needed an open heart surgery. During surgery her vocal cords were damaged and as a result she’s not able to breath without a tube or even cry. She also developed an infection and needed antibiotics. I am whole heartedly asking everyone to please say tehillim for our little Libby bat Alona Noa. Hopefully with all our prayers she’ll have a full recovery soon. Thank you all so much and Tizku L’mitzvot!
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=449951998385e96561d4ebe2ce4ff7d2
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.