קריאת תהילים משותפת לרפואת Laetitia Esther bat Sarah


Laetitia Esther bat Sarah, 38 ans, mère de 3 jeunes enfants, est rentrée depuis ce matin à l'hôpital en Israël. Son état de santé est grave et extrême au point que toute la famille vient lui dire au revoir. Lisez pour elle des Tehilims et diffusez svp à vos contacts pour un maximum de lectures pour qu'Hachem, Yichtabah Chémo laad fasse un miracle pour elle.
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=492cc2db09b60148e180014549ce72f4
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.