קריאת תהילים משותפת לרפואת Yaacov HaLevi ben Saide (Say-Dee)


It has been taught that those who partner up with HaShem and add mitzvot and teffilot into the world on behalf of someone else will have their own personal tefillot answered before asking. Help me reach my goal of cycling through tehillim as a special zechut for my father יעקב הלוי בן שיידי. 💛💛💛🙏
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=4bb698409e3e131fb60b3ab9e7f400db
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.