קריאת תהילים משותפת לרפואת Alter Shmuel ben Chava Leah, Yitzchok Hersh ben Kraina, Tzadok ben Miriam


Please take a moment to say a perek of tehilim as a zchus for a refuah shleima for Alter Shmuel ben Chava Leah (Rav of Young Israel of White Plains, Mashgiach at Yeshiva Ohr HaChaim), Yitzchok Hersh ben Kraina (9th Grade Rebbi at Yeshiva Tiferes Yisroel) and Tzadok ben Miriam (9th Grade Rebbi at Yeshiva Tiferes Yisroel) and all those who are sick with Covid-19.
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=4eab53aafded8445a430a39af0cb7414
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.