קריאת תהילים משותפת לרפואת Tsipora bat Heda


Lisez des Tehilim pour le Refoua Shelema de Tsipora bat Heda Toda Tsipora, une femme d'une grande sagesse et d'une profonde piété, se trouva un jour confrontée à un immense défi : un problème de vue qui menaçait de lui voiler la lumière du monde. Malgré cette épreuve qui aurait pu l'abattre, Tsipora resta résolue à poursuivre sa mission spirituelle et à répandre la sagesse de la Torah. De l'autre côté, il y avait une jeune femme dévouée et engagée dans le monde de la justice. Son travail acharné pour défendre les droits des plus vulnérables et pour lutter contre l'injustice en faisait une figure respectée et admirée dans la société. Tsipora, en tant que tsadekettes, consacrait une grande partie de son temps à étudier, méditer et partager les enseignements de la Torah. Malgré son handicap visuel, elle trouvait en la parole écrite un moyen de communiquer sa lumière intérieure et d'enrichir les âmes en quête de spiritualité et de réconciliation avec leur foi. La jeune femme, impressionnée par la force d'âme et la détermination de Tsipora, décida de se joindre à elle dans sa noble entreprise. En tant que soutien et collaboratrice, elle l'aida à publier sur le groupe du réseau social Lumière de la Torah, offrant ainsi une plateforme pour partager les enseignements et les réflexions de Tsipora avec un public plus large. Ensemble, Tsipora et la jeune femme formèrent une équipe complémentaire, combinant la sagesse ancestrale et la vigueur de la jeunesse pour répandre la lumière de la Torah et guider ceux qui cherchaient à revenir à leurs racines spirituelles. Leur partenariat exemplaire démontrait que l'union des générations et des talents pouvait créer une force transformative, capable d'illuminer les cœurs et d'enrichir les âmes en quête de rédemption et de connexion spirituelle.
אני לא רוצה לקרוא תהילים
אני רוצה לקרוא שוב תהילים
חפש לי פרק אחר
תודה, אולי בפעם הבאה.

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=63212e9f27d9760903464c2a595cbacc
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.