קריאת תהילים משותפת לרפואת Dolly bat Esther


Pour la guérison de Dolly bat Esther qui est tombée Hier au début de Shabbat et qui c'est cassé le col du fémur âgée de 93 ans... Elle a besoins de votre Refoua Shelema Bien sûr sa famille de France et d'Israël sont auprès d'elle et ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants pris pour elle et demain matin une grosse intervention va lui être fait. Priez pour cette Madame. Toda d'avance. רפואה שלמה דולי בת אסתר
אני לא רוצה לקרוא תהילים
אני רוצה לקרוא שוב תהילים
חפש לי פרק אחר
תודה, אולי בפעם הבאה.

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=6a04c34299913949fd4d430b23aced17
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.