קריאת תהילים משותפת לרפואת Reena bat Dvorah רנה בת דבורה


To help Reena's body respond optimally to her stem-cell transplant, we are asking you to participate in the traditional Jewish practice of reading Tehillim, psalms. You can read in Hebrew or in English (you can find the English translation here: www.sefaria.org/Psalms or here: www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2601.htm), and focus your reading toward Reena's healing. The purpose is not really to have the psalms read but rather to put our hearts and tears into effort, as it says in Psalms 126: הזורעים בדמעה ברנה יקצורו - those who sow in tears will reap in joy; especially applicable given Reena's name. You have been assigned a psalm to read randomly by this website (below), but you may choose a different psalm from the drop-down menu, if it has not already been read by someone else. You may read as many psalms as you'd like. Our goal is to have all 150 psalms read by the end of the day tomorrow (or ideally by the end of her infusion). We are grateful for your contribution!
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=73fdecc975bf049a70a360d863369051
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.