קריאת תהילים משותפת לרפואת BONILLA LEON JOSE RAFAEL, LEON ACOSTA D. MYRIAM


MON PÈRE DOIT ÊTRE AMPUTÉ POUR LA 2e FOIS, CE SONT SES ORTEILS. IL A 91 ANS, UN DÉFIBRILLATEUR, LE DIABÈTES, ET LE SYSTÈME CIRCULATOIRE NE FONCTIONNE PLUS AU NIVEAU DES MEMBRES INFERIEURS À CAUSE DE SON DIABÈTES. CE FÛT UN INTELECTUEL...UN HOMME DE SCIENCE QUI A RESPECTÉ LA LOI DU BÉNI SOIT IL, LE TOUT PUISSANT, TOUT AU LONG DE SA VIE. PROFESSEUR, PÈRE DE 6 ENFANTS ET ENGAGÉ DANS LES PROJETS SERVICES HUMANITAIRES EN COLOMBIE . QU'IL SOIT DE LA SAINTE VOLONTÉ DE HASHEM AVOIR PITIÉ DE SON CORPS ET DE SON ÂME.
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=785e5bdd08b6476ed4b302816b91fbe2
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.