קריאת תהילים משותפת לרפואת Refoua chelema pour tous les blessés de Meiron sans aucunes séquelles !!


Suite au désastre qui a eu lieu hier soir sur le kever de Rabbi Chimone Bar Yohai, à nous de prier pour nos frères blessés. Que par le mérite de Rabbi Chimone Bar Yohai Qu’Hashem leur envoie la refoua chelema complète et rapide sans aucunes séquelles !! Et qu’Il envoie la consolation à tous ces familles! עם ישראל חי
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=7ae9823e91ff6a9a5991d4fb8caea720
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.