קריאת תהילים משותפת לרפואת Binyamin ben rina


Hi everyone, my parents went to the hospital this morning because they haven't been feeling well. My mother was sent home but they kept my father in a red zone, he has Corona and Pneumonia. He sounded ok when I spoke to him but my mother says he really doesn't feel well and they wouldn't even let her stay with him. Please keep him in mind in your T'fillot and if you can say Tehillim for him it will help greatly. בנימין בן רינה
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=7edce4a389b802fa2726eac96f2f34b9
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.