קריאת תהילים משותפת לרפואת Yosef Tzvi Ben Rachel Pessel


Please daven for Rabbi Yosef Azar who will be having an operation within the next day or two and needs our tefilos. Yosef Tzvi ben Rochel Pessel – besoch she’ar chole yisrael May the doctors be good messengers from Hashem – and may he have a refuah sheleyma.Baruch Hashem, Rabbi Azar (a great source of light, love and wisdom for all his students in the Seminary Neve Yerushalaim and anywhere in the world) has more strength. They did a scan, the tumors didn't spread and he needs 4 more rounds of chemo before they can hope for surgery. He thanks you all for the tefillos. FULL NAME: YOSEF TZVI BEN RACHEL PESSEL May Hashem grant a complete and speedy recovery. Please continue to daven that the chemo should work only on the tumors and not weaken the rest of his body and that all the tumors should all disappear.
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים שנקראו: 238
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=9f7d5a34d6ac15b527b9db5fff6bafcf
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.