קריאת תהילים משותפת לרפואת Rudi Ben Linet Hason


Rudi Hason (brother of Temi Hason Brami) was in a terrible motorcycle accident today. His knee/leg is tattered into pieces. He will be in emergency surgery on Tuesday evening at 9 pm (Wednesday morning in Turkey). Please have him in your prayers and do a good deed in his merit. Please read a few chapters of Psalms below and share with friends. His name is Rudi Ben Linet Hason Thank you in advance for your prayers and good wishes.
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=a00ed3c4755f7c1eb11b1c072efb560e
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.