קריאת תהילים משותפת לרפואת Yifattaba@gmail.com


אמא צעירה לילדים קטנים יתומה מאב ואם שגילו שגילו לה לא עלינו את המחלה. אנא עזרו לנו לשלוח לה רפואה שלמה בזכות תפילותיכם אמן. "כל המתפלל על חברו נענה תחילה "
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=a7961a711ecee00562ee218b2828a2ef
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.