קריאת תהילים משותפת Ilyssa and Mikey's Wedding


Ilyssa and Mikey have an extra special opportunity when they pray on their wedding day. In addition to their prayers, Ilyssa asked if we can complete the book of Tehillim (Psalms) as a group, along with other family and friends that will be participating. Here is a link where you can sign up to say a few chapters of Tehillim. Please sign up to say as many as you would like!
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים שנקראו: 1
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=ae41da8b23e2005f7f32f4e8d4ba2de4
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.