קריאת תהילים משותפת לרפואת Tovi Bat Silvia


Please help us complete the book of Tehilim for the Refua Shelema of Tovi Bat Silvia. Every Psalm helps, please take this initiative to heart. Gd bless and May we merit to witness good news! 🙏💞 Please read a chapter; it takes a minute, there is an English option on the link as well. חברים וחברות, אנא עזרו לנו לסיים ספר תהילים לרפואתה של טובי בת סילביה. יהי רצון שנזכה לראות ישועות! אנא קחו דקה לקרוא פרק תהילים אחד או יותר והיו שותפים למצווה חשובה זו.
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=b261face26e1bb18791cb3048ab3e3bd
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.