קריאת תהילים משותפת לרפואת R' Shalom Aaron ben Chana


BS”D Rabbi Shalom Gold has been fighting cellulitis for over two months. The infection was getting better, but last week it worsened again. This is a potentially very serious condition that has taken a toll on Rabbi & Rebbetzin Gold and their family. We invite you to join this group in saying Tehillim that will b’esrat H” aid in a refuah sheleima b’karov for our dear Rabbi Shalom Aaron ben Chana. May we hear and share b’srot tovot.
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=b29281f64ef1405e3e43b13b8bb2d04a
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.