קריאת תהילים משותפת לעילוי נשמת עמוס סרור בן רחל


הריני קורא תהלים לגילוי משיח צדקנו ולעילוי שכינת עוזנו על מנת שלא לקבל פרס כדי לעשות נחת רוח לבוראי לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה !
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=b67b0637936dd5f2c8c73cc482928b3e
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.