קריאת תהילים משותפת לעילוי נשמת Rahel bat Mazal lebeit Azoulay


Bonjour a toutes Je vous envoie ce lien pour faire des tehilim pour ma chère mère qui est décédée avant hier lundi 17 dans la nuit. Elle donnait la joie autour d'elle et se souciait de tout le monde. Sa générosité et sa hakhnassat orkhim était connu au loin. S'il vous plait, dites des tehilim pour l'élévation de son âme. ( imi morati) Rahel bat Mazal lebeit Azoulay
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=be2436fdfdd3328c0055234ce617daf4
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.