קריאת תהילים משותפת לרפואת MICKAEL NESSIM YORAM ben SIMHA MAZAL


Refoua chelema immédiate,complete et définitive de MICKAEL NESSIM YORAM ben SIMHA MAZAL amen!! « Si vous connaissiez la force des versets des Téhilim et son pouvoir dans les sphères supérieures, vous en réciteriez à tout moment. Sachez que la lecture des tehilim brise toutes les barrières, s’élève de plus en plus vers les Cieux, se répand devant le Maître des mondes, et influe dans le domaine de la bonté et de la compassion. » (Le Tséma’h Tsédek)
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 5
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=d11f5e7b72b87d009e43b1050dd0d1c8
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.