קריאת תהילים משותפת לרפואת Joseph Yaacov ben Sabrina Esther


Joseph est né avec une maladie congénitale osseuse très rare qui miraculeusement n’a eu des effets qu’il y a 2 ans ! Aujourd’hui c’est le grand jour, il va subir une intervention très lourde pour une reconstruction qui va lui permettre d’être à nouveau un warrior, de récupérer sa force et sa jambe d’avant d’ici quelques mois 🙌Merci de prier très fort pour que l’opération soit un succès 🙏
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=e02b174f90788b64f9223bf3f709bcde
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.