קריאת תהילים משותפת לרפואת Tinok ben Sarah Salomé ainsi que sa maman Sarah Salomé bat Muriel Tita


Après chaque lecture de chaque tehilim cliquez sur ''j'ai fini de lire ce psaume''. Lorsque vous arrêtez de lire n'oubliez pas de quitter complètement le site internet afin que le tehilim qui vous est proposé puisse être proposé à un autre lecteur et je reste pas en suspens sur votre téléphone.
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 9
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=e10737c6cacdb12f5313af894fb2efc5
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.