קריאת תהילים משותפת לרפואת Sion (Tsion Haï ben Dina )


תהילים עבורו ניסים ממש שנמשיך עליו ועל כולנו ניסים ממש וגאולה לעם לארץ ולחיילנו מיד ממש Please say tehilim with Kavana that we should continue seeing revealed miracles for him and for am Israel and the land of Israel and our Soldiers! Svp lire les tehilim avec Kavana pour voir encore des miracles révélés pour lui et am Israël ainsi que la terre d'Israël et ses soldats!
אני לא רוצה לקרוא תהילים
אני רוצה לקרוא שוב תהילים
חפש לי פרק אחר
תודה, אולי בפעם הבאה.

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=ee85b5ede27f161f3e1959ca34a2f170
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.