קריאת תהילים משותפת לרפואת Itshak Jacques ben aicha


Coucou la famille Voilà je crée une nouvelle chaîne de tehilim organisée pour la Refoua chelema de Mr Benaim: ITSHAK BEN AÏCHA il a fais un AVC ce matin Si vous pouvez prendre et cocher des tehilim à partir de ce soir jusqu’à Chabat inclus s’il vous plait Hazak et Merci beaucoup à tous Amen une bonne guérison le plus vite possible et qu’on entende que des bonnes nouvelles !
אני לא רוצה לקרוא תהילים
אני רוצה לקרוא שוב תהילים
חפש לי פרק אחר
תודה, אולי בפעם הבאה.

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=ef8895be2396854446594fb38d8726dd
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.