קריאת תהילים משותפת לרפואת Annie Esther bat Julie Guezala et Sarah Aziza bat Annie Esther


J'ai besoin de vous pour faire tehilim pour ma mère et ma sœur. Elles ont attrapé le Corona. Ma mère n'est pas bien à l'hosto, a de la fièvre depuis plus de 10 jours qui ne descend pas, oxygène, goutte à goutte et là, ma sœur vient d'apprendre qu'ils sont obligé de la déclencher car ça devient dangereux pour elle et le bébé.
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=f9d04e7fb5df6020679af55ed42a088f
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.