קריאת תהילים משותפת לרפואת Guérison complète pour Brigitte Gomara Sichel Bat Myriam


Merci de faire tehilim pour la maman de De Nessiel Sichel Brigitte Gomara Sichel Bat Myriam qui est gravement malade. Ne brisez pas la chaîne de tehilim en lisant quelques psaumes à travers ce lien qui peut être lu en phonétique Tizkou le mitsvot
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=298486c14b6d3797b346b827aa56b75e
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.