קריאת תהילים משותפת לרפואת פנינה בת אסתר


להתפלל עליה זקוקה לרחמי שמיים היא מורדמת ומונשמת כתוצאה מהדבקות מהקורונה אנא מכל אחד להתפלל לרפואתה , להדליק נרות לצדיקים , להתפלל לקחת מצוות , לעשות עבורה הפרשת חלה , לקרא פיטום הקטורת , תהילים , ספר דברים , כל תפילה לרפואה פנינה בת אסתר
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=2d01c129a4d5ec0b427c953975e54670
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.