קריאת תהילים משותפת לרפואת Yosef Tzvi Ben Rochel


On Shabbos morning, Dr. Jerry Rosenberg suffered a massive hemmorragic stroke (brain bleed). The prognosis was initially poor, however, he survived surgery and is in the ICU on a ventilator. He is in desperate need of prayers and we thank you for taking the time to do so. With such a long road ahead, please add him to your daily tehillim lists until otherwise noted.
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים שנקראו: 9
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=3c74bd40e11511a962184daa9ccc5158
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.